دانلود آهنگ مهیار نوار مغز

۱۲ بهمن ۱۴۰۲0 نظرآهنگ

دانلود آهنگ جدید مهیار به نام نوار مغز

همینک در آهو موزیک دانلود آهنگ جدید عاشقانه و احساسی با صدای مهیار عزیز با نام نوار مغز با بهترین کیفیت Mp3 همراه با تکست

Download New Music By Mahyar | Navar Maghz On AhoMusic

دانلود آهنگ مهیار نوار مغز

──── ♩♬♪♬♩ ────

ﻳﻪ وﻗﺘﺎ آﻳﻨﺪه رو ﺑﺪه ﺑﺮه ﻫﻤﻪ ﺧﻔﻪ
ﮔﻮش ﻛﻦ ﺑﻪ ﺣﻒ دﻟﺖ وﻗﺘﻰ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﻮش ﺣﺲ ﻛﻨﻰ زﻧﺪﮔﻰ
ﺗﺎزه ﻣﻴﻔﻬﻤﻰ ﭼﻘﺪر ﺷﻌﺮه ﻳﻪ وﻗﺘﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﻮ ﺑﺪه ﺑﺮه
ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻦ ﺑﻄﺮو اﮔﻪ دﻟﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺣﺮﻓﺎی دﻛﺘﺮﺗﻮ ﺑﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﭼﭗ
ﻧﺴﺨﻪ ای درﺳﺘﻪ ﻛﻪ دﻟﺖ ﺑﮕﻪ اﻟﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺻﺒﺤﻪ
ﺗﺎزه ﭘﺎﺷﺪم ا ﺧﻮاب ﻣﻦ وﻗﺖ دﻳﻮوﻧﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻣﻪ ﺑﺎز ﻣﻴﺨﻮام ﺧﺮاب ﺷﻢ
ﻣﻴﺨﻮام ﺷﻠﻮار اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ رو ا ﭘﺎش درارم ﺑﻴﺪار ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪو
ﺷﻠﻮغ ﺷﻪ ﻧﻮار ﻣﻐﺰ اﺻﻠﺎ ﺗﻮ اﻳﻦ دﻫﻪ آﻳﻨﺪه ام دارم ﻣﮕﻪ
وﻗﺘﻰ ﺟﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ و زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﮕﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اش ﻣﻴﺸﻪ اﺧﻠﺎق ﮔﻮﻫﻢ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻳﻀﻦ ﻧﮕﺎه ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺰار ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻣﻦ ﺻﺒﺢ ﻛﻪ از ﺧﻮاب ﭘﺎ ﻣﻴﺸﻢ
دانلود آهنگ مهیار نوار مغز
دﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮاد ﻛﺴﻰ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺑﺎﻫﺎم ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻪ ﻣﻴﺨﻮام از ﺧﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺮم ﺑﻴﺮون
ﻛﺴﻰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮدم دل ﻛﺴﻰ ﺗﻨﮓ ﻧﺸﻪ واﺳﻢ
ﻛﺴﻰ ﻣﻨﻮ ﻧﺨﻮاد ﻧﻪ ﺑﻴﺪارﻳﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﻴﺎد
ﻣﻴﺨﻮام ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻢ ﻳﻜﻰ ﺑﮕﻮ ﺟﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎد ﻟﻖ دﻧﻴﺎ و ﻧﺎﻣﺮدﻳﺎش
روت ﺧﻄﺎ ام ﻧﻜﻨﻦ ﺧﻮد داور ﻳﺠﻮری دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﭙﺮس
ﺑﻪ دادم ﻧﻤﻴﺮﺳﻪ ﻧﻪ اﻟﻜﻞ ﻧﻪ ﻗﺮص وﻗﺘﻰ ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺘﻮ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻦ
دﻳﮕﻪ ﭘﺲ اﺷﺘﺒﺎﻫﻪ راه درﺳﺖ ﺣﻮﺻﻠﻪ ام ﺗﺮک ﻛﺮده ﻧﻤﻴﻜﺸﻪ دﻳﮕﻪ
رد ﺷﻮ ا ﻛﻨﺎرم واﺳﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻰ ﭼﺘﻪ دﻳﺮه ﻣﻨﻮ اﻳﻦ آدﻣﺎ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻦ ﻛﻮرن
ﻫﺮ روز ﺑﺎﻫﻤﻴﻢ وﻟﻰ ﺧﻴﻠﻰ ازم دورن ﻳﻪ وﻗﺘﺎ آﻳﻨﺪه رو ﺑﺪه ﺑﺮه

──── ♩♬♪♬♩ ────

مهیار نوار مغز

به این آهنگ امتیاز دهید

امتیاز کلی: 0 / 5. تعداد رای: 0

اولین نفر باشید که به این آهنگ رای میدهید

آهو موزیک » مهیار » دانلود آهنگ مهیار نوار مغز
همینجا موزیک رو آنلاین گوش کنید

دیگر آهنگ های مهیار

آهنگ های پیشنهادی

نظر خود را ارسال کنید

نظری برای این آهنگ ارسال نشده، شما اولین نظر باشید